Zoeken

Ge-LUK-kig nieuwjaar

We hebben het ons weer gegund: een nieuw begin.


Elk klein of groot moment is het begin van iets nieuws. Niets of niemand is over een seconde nog dezelfde als een seconde geleden. Alles is continu in wording en ontwikkeling. En als je even niet goed lijkt te weten wat ik daarmee bedoel, observeer dan even een dier of een plant, of de zon of de maan.


Vandaag zetten we dat gegeven van vernieuwing, wording, verandering extra in het licht. We bouwen een feest rond het aflopen van een vorig jaar, en het begin van een nieuw jaar.

Velen staan ook even stil bij het jaar dat is geweest, en ook naar het volgende jaar toe wordt gebrainstormd over wat en hoe het anders, en liefst ook beter kan.


Er borrelt een verlangen.


In onze wensen gunnen we elkaar en onszelf in de essentie 1 ding: GELUK.

Gelukkig nieuwjaar!


Ik heb heel lang geloofd dat ik gelukkig ben als het me lukt om blij te zijn, gezond te zijn, geliefd te zijn, te bruisen van energie, er goed uit te zien, zin te hebben in het leven, positief te denken, enthousiasme te voelen…


Ik geloof nog steeds dat deze dingen bij ‘gelukkig zijn’ kunnen horen, maar ik merk dat ik mezelf al heel wat ontgoocheling op de hals heb gehaald door deze (voor mij nu) eenzijdige benadering.


Mezelf enkel gelukkig prijzen bij positieve gevoelens en ervaringen, heeft me al veel ongelukkige gevoelens opgeleverd. Ongelukkige gevoelens waarvan ik toen de zin niet zag.

Ze voelden ongelukkig en hadden geen zin, dus ze mochten er niet zijn en hoorden opgelost te worden, zodat ik me zo snel mogelijk weer tot de wereld van de gelukkigen kon rekenen.

Om het eerst nog wat ongelukkiger te maken (dat gebeurde toen onbewust), laadde ik nog wat schuldgevoelens op de kar van mijn ongelukkige gevoelens: wie ben ik wel dat ik ongelukkig durf te zijn? Ik heb toch alles wat ik wil? Hoe verwaand om me ongelukkig te voelen, terwijl zoveel mensen het toch wel zeker veel slechter hebben dan ik?


Vanuit die ongelukkige put vol zinloze en niet-gepermitteerde gevoelens, zocht ik dan allerlei manieren om terug gelukkig te zijn. Als de ongelukkige gevoelens maar verdwenen.

Zo snel en efficiënt mogelijk.


Doorheen de jaren is er veel veranderd. Binnen in mij.

Vandaag laat ik mijn geluk niet meer afhangen van gelukkige gevoelens. Vandaag weet ik waartoe mijn emoties dienen: letterlijk om me in beweging te brengen (‘emovere’= in beweging brengen).

Vandaag kies ik ervoor om elke emotie, aangenaam of niet, er te laten zijn, aan te kijken, en het goed-of-slecht-oordeel erover te laten vallen.

Ik kies ervoor om elke emotie in haar waarde te laten, en de ene niet meer of minder zin toe te kennen dan de andere.

Ik kies ervoor om alles te voelen.

Met mijn hele lichaam.

Ik kies ervoor om mezelf elke emotie toe te staan, om ze door mijn lichaam heen te laten stromen, om ze door mijn lichaam heen duidelijke taal te laten spreken over welke delen van mezelf gezien willen worden.

De delen waar ik blij mee ben, en de delen waarover ik schaamte en schuld en verdriet en kwaadheid voel.Mijn emoties bewegen me ertoe om mezelf er in mijn volheid te laten zijn, om me te ontdoen van de aangeleerde oordelen die me klein houden. Ze zijn er om mij Mij te laten zijn, me te verlossen van aannames waarmee ik beknibbel op mijn potentie. Ze maken me attent op de energie die ik lever aan het onderdrukken van mijn diepste verlangens, ten koste van de energie die ik overhoud om mezelf te realiseren.


Geluk gaat voor mij over elke keer dat het me lukt om dicht bij mezelf te zijn en te voelen wat mijn buitenwereld in me oproept aan emoties. En om wat voelbaar is, er te laten zijn, te erkennen en te aanvaarden, zonder oordeel of oplossingsdrang.

Geluk is voor mij bestaansrecht geven aan ALLES wat in me leeft.

En geluk gaat voor mij ook over het aanvaarden van elke keer dat dit me nìet lukt ;)


Dit ge-LUK gun ik mezelf.

Dit ge-LUK wens ik voor jou.


Ge-LUK-kig nieuwjaar!


Leen x


263 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven